سوابق آموزش و مشاوره

سراهای محله منطقه 22 تهران

کانون سردفتران تهران

آموزش ضمن خدمت دبیران منطقه 9

دانشگاه غیرانتفاعی انفورماتیک ایران

کارکنان شهرداری منطقه 4

کارکنان شهرداری منطقه 16

صنایع غذایی فدلک

کارکنان فرش نگین مشهد

شرکت پست TNT

مرکز آموزش جم(عسلویه)

کارخانه گچ رضا

آموزشگاه آزاد کاربران، جم و …