Bollinger Bands

 

بولینگر باند(Bollinger Bands) توسط جان بولینگر توسعه یافته است و نوارهای نوسانی است که بالاتر و کمتر از یک میانگین متحرک قرار دارند.

نوسان باندها بر اساس انحراف معیار استوار است که با افزایش و کاهش نوسان تغییر می کند.

وقتی نوسانات افزایش می یابد باندها به طور خودکار گسترده می شوند و با کاهش نوسانات منقبض می شوند. ماهیت پویای آنها اجازه می دهد تا با تنظیمات استاندارد در اوراق بهادار مختلف استفاده شوند.

از باند Bollinger می توان برای شناسایی الگوهای M و W یا برای تعیین قدرت روند استفاده کرد.

باندهای بولینگر از یک باند میانی با دو باند بیرونی تشکیل شده اند. باند میانی یک میانگین متحرک ساده است که به دلخواه تحلیلگر روی دوره زمانی خاص تنظیم می شود.

از میانگین متحرک ساده استفاده می شود زیرا فرمول انحراف استاندارد از میانگین متحرک ساده نیز استفاده می کند.

دوره بازگشت به انحراف معیار همان دوره میانگین متحرک ساده است. باندهای بیرونی معمولاً بصورت 2 انحراف استاندارد در بالا و پایین باند میانی تنظیم می شوند.

دسترسی به این امکان وجود ندارد.