توابع در اکسل

توابع اکسل 

توابع در اکسل، یک فرمول از پیش تعریف شده می باشند که محاسبات را با استفاده از مقادیر مشخص وبه ترتیب خاص انجام می دهند. در واقع هر کدام از آنها کارخانه ای هستند که اعداد و متن را بعنوان مواد اولیه دریافت می کنند و یک محصول که همان نتیجه محاسبات یا پردازش هست را تحویل می دهند.

Excel شامل بسیاری تابع متداول است که می تواند برای یافتن سریع جمع، میانگین، شمارش، حداکثر مقدار و حداقل مقدار برای یک محدوده سلول مورد استفاده قرار گیرد.

برای استفاده صحیح از یک تابع، باید قسمتهای مختلف آنها و نحوه ایجاد آرگومان برای محاسبه مقادیر و مراجع سلول را درک کنید.

مروری بر انواع تابع در اکسل:

  • شمارش و جمع: پرکاربردترین تابع ها در این نرم افزار مربوط به عملیات شمارش و جمع هستند. شما می‌توانید بر اساس یک معیار یا چند معیار تعداد اعداد را محاسبه یا جمع کنید.
 
 
  • منطقی: شامل توابعی مانند: IF ،AND ،OR و NOT می‌شود.
 
  • تاریخ و ساعت: به کمک این توابع به بررسی و یا محاسبه ساعات کاری و یا فواصل زمانی می‌پردازیم.
 
  • متنی: این نرم افزار برای تغییر یا شمارس حروف در رشته‌های متنی توابع بسیاری دارد.
 
  • جستجو و پیمایش: توابعی مانند VLOOKUP ،HLOOKUP MATCH ،INDEX و CHOOSE 
 
  • مالی و حسابداری: توابع مالی برای استفاده در امور حسابداری در دسترس است.
 
  • آماری: انحراف معیار، واریانس، میانه و …
 
  • گرد کردن اعداد: توابعی برای گرد کردن اعداد داریم، مانند: ROUND ،ROUNDUP و ROUNDDOWN.
 
  • آرایه‌ها: این توابع به شما کمک می‌کند با با ساختار آرایه‌ها نیز کار کنید.

درباره این مقاله: 

این مطلب( توابع در اکسل ) گوشه ای از مطالب دوره آموزشی اکسل می باشد که در آموزشگاه اندیشه مانی برگزار می شود، این آموزشگاه دارای دوره های کامپیوتر، بورس و برنامه نویسی می باشد که در غرب تهران و نزدیک به محله های صادقیه، آریاشهر، ستارخان و مرزداران واقع شده است.

دسترسی به این امکان وجود ندارد.