الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

 

با استفاده از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال سعی در پیش بینی حرکت های آینده بازار را داریم. این با ماهیت اندیکاتورها متفاوت است و هر اندیکاتور می تواند پیغام یا یک هشدار به تحلیلگر ارائه کند ولی پیام تمام الگوها فقط یک نکته دارد و آن پیش بینی حرکت آینده قیمت است.

در ادامه چند نمونه از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را مرور میکنیم:

  • دو سقف(Double Top): یک الگوی معکوس نزولی است که در نمودارهای قیمتی یافت می شود. همانطور که از نام آن پیداست، این الگو از دو قله متوالی تشکیل شده است که تقریباً برابر هستند، و یک نزول متوسط اصلاحی در بین آن ها وجود دارد و شبیه به حرف M می باشد.
 
  • سه سقف( TripleTop): رفتار و نتیجه ی پیش بینی آن دقیقا مانند الگوی قبلی می باشد با این تفاوت که در این الگو سه سقف هم اندازه تشکیل می شود.
 
  • دو کف(Double Bottom): یک الگوی صعودی است و همان طور که از نام آن پیداست، این الگو از دو کف متوالی تشکیل شده است و نمودار قیمت به شکلی شبیه به حرف W می شود پس از تشکیل آن و برقراری شرایط الگو، انتظار صعود قیمت را داریم.
 
  • سه کف(Triple Bottom): در این الگو ما شاهد تشکیل سه کف که تقریبا عمق یکسانی دارند می باشیم و پس از تشکیل آن و شکسته شدن محدوده مشخص قیمتی می توانیم شاهد صعود قیمت باشیم.

الگوهای سر و شانه

 
  • سر و شانه نزولی(Head and Shoulders Top): این الگوی برگشتی پس از یک روند صعودی شکل می گیرد و تکمیل آن معکوس روند است(انتظار نزول قیمت داریم). این الگو شامل سه قله پی در پی است که قله میانی (سر) بالاترین و دو قله بیرونی (شانه ها) کوچکتر از قله اصلی است و دو شانه تقریباً برابر هستند. الگوی برگشت سر و شانه ها از شانه چپ، سر، شانه راست و خط گردن تشکیل شده است.
  • سر و شانه صعودی(Head and Shoulders Bottom): ویژگی های آن با مورد قبل یکسان است با این تفاوت که به جای سه قله با شرایطی که عنوان شد، در این جا سه کف داریم و سر و شانه ها پس از روند نزولی تشکیل می شود، که تکمیل آن تغییر روند به حالت صعودی را نشان می دهد. بنابراین این الگوی سرو شانه صعودی شامل سه کف(یا دره) پی در پی است که عمیق ترین کف در وسط (سر) و دو کف دیگر کمی بالاتر (شانه ها) تشکیل شده اند. در حالت ایده آل، دو شانه از نظر قد و عرض برابر هستند.

دسترسی به این امکان وجود ندارد.